Aug 6, 2013

Share source chuong trinh nghe nhac bang C#

Minh share source nghe nhac bang WMP C#.
Bạn nào quan tâm ủng hộ dùm nhen. Chương trình chưa hoàn thiện  lăm xin đóng góp ý kiến.
Link: http://www.mediafire.com/download/6eirh1z2st6mbzo/URPlayer.rar

Hình ảnh của em nó

0 comments:

Post a Comment

Nam Le © 2014 - Designed by Templateism.com, Distributed By Templatelib