Dec 2, 2011

Chống dịch ngược mã nguồn từ .DLL và .EXE

Hướng dẫn chống dịch ngược đơn giản với Dotfuscator

1. Trong Visual Studio 2005, chọn Dotfuscator Community Edition trong menu Tools.2. Trong hộp thoại 'Select Project Type', chọn 'Create New Project'.


3. Bây giờ chúng ta đã sẵn sàng dotfuscate một project asssembly.

Chọn tab Input trong cửa sổ chính của Dotfuscator.
Chọn 'Browse and add assemblies to list' (biểu tượng mở thư mục) và chọn đưa asssembly vào.4. Có nhiều tính năng dotfuscate nữa trong các tab khác và đa số trong số chúng bị vô hiệu hóa do bạn đang sử dụng bản Community Edition. Để đơn giản, không cần các tính năng advance đó, chúng ta có thể tiến hành "đốt" ngay.

5. Chọn Save Project trong menu File. Solution được lưu thành file xml.

6. Chọn Build Project (biểu tượng play).

7. Khi quá trình build kết thúc, một bảng thống kê các thông số build chi tiết hiện ra.


8. Các assemblies đã được dotfuscate nằm trong 1 thư mục có tên Dotfuscated trong cùng thư mục mà bạn lưu file xml trước đó.

Trước khi dotfuscate ...sau khi dotfuscate ...

0 comments:

Post a Comment

Nam Le © 2014 - Designed by Templateism.com, Distributed By Templatelib