Nov 9, 2011

Cursor

Bước # 1
Đăng nhập vào   Blogger , vào   Thiết kế   ->   Chỉnh sửa HTML và đánh dấu vào ô đánh dấu vào "Mở rộng Mẫu idget W"Sau đó, tìm thấy (CTRL + F) mã này trong các mẫu:

</ Head>

Và ngay lập tức trước khi nó, dán mã này:


<style type="text/css"> cơ thể, a: hover {con trỏ: url (http://safir85.ucoz.com/bdlab-blogspot/dark_blue_3d_cursor.cur), tiến bộ;} </ style>Bạn có thể thay đổi hình ảnh con trỏ chỉ cần thay đổi mã đỏ ở trên
Một số con trỏ được đưa ra dưới đây


<style type="text/css"> cơ thể, a: hover {con trỏ: url (http://safir85.ucoz.com/FRUITY_CHERRY_HEART-bdlab.blogspot.com.cur), tiến bộ;} </ style>
<style type="text/css"> cơ thể, a: hover {con trỏ: url (http://safir85.ucoz.com/BLOGGER-bdlab.blogspot.com.cur), tiến bộ;} </ style>

<style type="text/css"> cơ thể, a: hover {con trỏ: url (http://safir85.ucoz.com/bdlab-blogspot/I_LOVE_MY_BLOG.cur), tiến bộ;} </ style>
<style type="text/css"> cơ thể, a: hover {con trỏ: url (http://safir85.ucoz.com/bdlab-blogspot/BLUE_SNOWFLAKE.cur), tiến bộ;} </ style>

<style type="text/css"> cơ thể, a: hover {con trỏ: url (http://safir85.ucoz.com/bdlab-blogspot/HARRY_POTTER-GOLDEN_SNITCH.cur), tiến bộ;} </ style>

<style type="text/css"> cơ thể, a: hover {con trỏ: url (http://safir85.ucoz.com/bdlab-blogspot/FRUITY_LIME_HEART.cur), tiến bộ;} </ style><style type="text/css"> cơ thể, a: hover {con trỏ: url (http://safir85.ucoz.com/bdlab-blogspot/FRUITY_LEMON_HEART.cur), tiến bộ;} </ style>

<style type="text/css"> cơ thể, a: hover {con trỏ: url (http://safir85.ucoz.com/bdlab-blogspot/FRUITY_KIWI_HEART.cur), tiến bộ;} </ style>

<style type="text/css"> cơ thể, a: hover {con trỏ: url (http://safir85.ucoz.com/bdlab-blogspot/REALLY_ANGRY_ANIME_SMILEY.cur), tiến bộ;} </ style>

<style type="text/css"> cơ thể, a: hover {con trỏ: url (http://safir85.ucoz.com/bdlab-blogspot/SORRY_ANIME_SMILEY.cur), tiến bộ;} </ style><style type="text/css"> cơ thể, a: hover {con trỏ: url (http://safir85.ucoz.com/bdlab-blogspot/EVIL_ANIME_SMILEY.cur), tiến bộ;} </ style>


<style type="text/css"> cơ thể, a: hover {con trỏ: url (http://safir85.ucoz.com/bdlab-blogspot/working.cur), tiến bộ;} </ style>


<style type="text/css"> cơ thể, a: hover {con trỏ: url (http://safir85.ucoz.com/bdlab-blogspot/UNBORN_8.0_GREY_POINTER.cur), tiến bộ;} </ style>


<style type="text/css"> cơ thể, a: hover {con trỏ: url (http://safir85.ucoz.com/bdlab-blogspot/UNBORN_8.0_GREY_HANDWRITING.cur), tiến bộ;} </ style>


<style type="text/css"> cơ thể, a: hover {con trỏ: url (http://safir85.ucoz.com/bdlab-blogspot/UNBORN_8.0_GREEN_LINK.cur), tiến bộ;} </ style>


<style type="text/css"> cơ thể, a: hover {con trỏ: url (http://safir85.ucoz.com/bdlab-blogspot/UNBORN_8.0_GREY_HELP.cur), tiến bộ;} </ style>

<style type="text/css"> cơ thể, a: hover {con trỏ: url (http://safir85.ucoz.com/bdlab-blogspot/UNBORN_8.0_BROWN_POINTER.cur), tiến bộ;} </ style><style type="text/css"> cơ thể, a: hover {con trỏ: url (http://safir85.ucoz.com/bdlab-blogspot/UNBORN_8.0_BLUE_POINTER.cur), tiến bộ;} </ style>

<style type="text/css"> cơ thể, a: hover {con trỏ: url (http://safir85.ucoz.com/bdlab-blogspot/UNBORN_8.0_BLACK_POINTER.cur), tiến bộ;} </ style><style type="text/css"> cơ thể, a: hover {con trỏ: url (http://safir85.ucoz.com/bdlab-blogspot/WORLD_OF_WARCRAFT-WOW_POINTER_14.cur), tiến bộ;} </ style><style type="text/css"> cơ thể, a: hover {con trỏ: url (http://safir85.ucoz.com/bdlab-blogspot/PINK_SKULL_CROSSBONES.cur), tiến bộ;} </ style>

<style type="text/css"> cơ thể, a: hover {con trỏ: url (http://safir85.ucoz.com/bdlab-blogspot/TRANSPARENT_HALO_POINTER.cur), tiến bộ;} </ style>

<style type="text/css"> cơ thể, a: hover {con trỏ: url (http://safir85.ucoz.com/bdlab-blogspot/HALO-HANDWRITING.cur), tiến bộ;} </ style>


<style type="text/css"> cơ thể, a: hover {con trỏ: url (http://safir85.ucoz.com/bdlab-blogspot/I_LOVE_DAD.cur), tiến bộ;} </ style>
<style type="text/css"> cơ thể, a: hover {con trỏ: url (http://safir85.ucoz.com/bdlab-blogspot/I_LOVE_MOM.cur), tiến bộ;} </ style><style type="text/css"> cơ thể, a: hover {con trỏ: url (http://safir85.ucoz.com/bdlab-blogspot/WATERMELON.cur), tiến bộ;} </ style>


<style type="text/css"> cơ thể, a: hover {con trỏ: url (http://safir85.ucoz.com/bdlab-blogspot/PINK_TRANSPARENT_VALENTINE_BALLOON_HEART.cur), tiến bộ;} </ style>
<style type="text/css"> cơ thể, a: hover {con trỏ: url (http://safir85.ucoz.com/bdlab-blogspot/COOL_BLUE_OUTER_GLOW_POINTER.cur), tiến bộ;} </ style><style type="text/css"> cơ thể, a: hover {con trỏ: url (http://safir85.ucoz.com/bdlab-blogspot/BREAST_CANCER_PINK_RIBBON.cur), tiến bộ;} </ style>


<style type="text/css"> cơ thể, a: hover {con trỏ: url (http://safir85.ucoz.com/bdlab-blogspot/MICHAEL_JACKSON.cur), tiến bộ;} </ style><style type="text/css"> cơ thể, a: hover {con trỏ: url (http://safir85.ucoz.com/bdlab-blogspot/COOL_GREEN_POINTER.cur), tiến bộ;} </ style><style type="text/css"> cơ thể, a: hover {con trỏ: url (http://safir85.ucoz.com/bdlab-blogspot/COOL_YELLOW_POINTER.cur), tiến bộ;} </ style>

<style type="text/css"> cơ thể, a: hover {con trỏ: url (http://safir85.ucoz.com/bdlab-blogspot/COOL_ORANGE_POINTER.cur), tiến bộ;} </ style><style type="text/css"> cơ thể, a: hover {con trỏ: url (http://safir85.ucoz.com/bdlab-blogspot/COOL_PURPLE_POINTER.cur), tiến bộ;} </ style>

<style type="text/css"> cơ thể, a: hover {con trỏ: url (http://safir85.ucoz.com/bdlab-blogspot/ROCK_ON.cur), tiến bộ;} </ style>

0 comments:

Post a Comment

Nam Le © 2014 - Designed by Templateism.com, Distributed By Templatelib