Oct 5, 2011

HƯỚNG DẪN TẠO FAVICON CHO WEBSITE

Favicon là biểu tượng hiện phía trước tên trang web của bạn (thanh URL), thường người ta hay dùng Logo công ty để làm Icon.
Hướng dẫn:

Bước 1: Vào địa chỉ http://tools.dynamicdrive.com/favicon/


Bước 2: Click Browse, chọn hình làm icon , click nút Create Icon

Bước 3: Đợi khoảng 5 giây, click nút Download Favicon và save hình về


Nhớ là save hình vào folder website của bạn, ví dụ:


Bước 4: Mở trang web muốn tạo favicon, trong thẻ <head>, chèn thêm dòng code như hình sau:


PHP Code:
<link href="favicon.ico" rel="shortcut icon" type="image/x-icon" /> 
Và kết quả:

0 comments:

Post a Comment

Nam Le © 2014 - Designed by Templateism.com, Distributed By Templatelib